Računsko sodišče RS ne želi preveriti spornih poslovnih praks nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinovića, na FURS-u pa ne želijo narediti revizije obdobja, ko je le-tega vodila nekdanja generalna direktorica, sedaj zaposlena na Računskem sodišču RS

Foto: Zajem zaslona (Računsko sodišče)

Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM) je na Računsko sodišče RS naslovil pobudo, da izvede revizijo poslovanja v STA s ciljem izreka mnenja o skladnosti poslovanja STA s predpisi EU. UKOM je namreč med drugim ugotovil, da STA izvajanje določb 4., 6. in 20. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) ni zagotovila skladno s predpisi EU. Prav tako STA pri ločenem računovodskem evidentiranju dejavnosti gospodarske javne službe in tržne dejavnosti in poslovnih izidov ter sredstev in obveznosti ni upoštevala pravil slovenskega računovodskega standarda.

Računsko sodišče RS je pobudo zavrnilo in v odgovoru na pobudo navedlo, da Računsko sodišče RS opravlja revizije na podlagi programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti, ki ga določi predsednik Računskega sodišča RS za posamezno koledarsko leto.
Finančna uprava RS (FURS) pa je na Računsko sodišče RS naslovila pobudo za podaljšanje revizijskega obdobja, in sicer od dneva ustanovitve FURS-a, tj. od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2021. Kot razlog navaja, da bi to bil celovit in objektiven pregled in prikaz poslovanja FURS-a. Revizija, ki jo je predlagalo Računsko sodišče RS, le za leti 2020 in 2021, je očitno namerno izpustila obdobje, ko je FURS vodila nekdanja generalna direktorica, sedaj zaposlena na Računskem sodišču RS, kjer naj bi bila svetovalka predsednika Računskega sodišča RS. Dejstvo je, da ravno v obdobju, ki ni zajeto z revizijo, to je od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2019, prišlo do največjih napak v postopkih finančnega nadzora in finančnih preiskav, ki so bili kot nezakoniti potrjeni s sodbami Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ali sodišča Evropske Skupnosti ter odločbami Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Iz medijskih objav je zaznati, da predsednik Računskega sodišča RS gospod Tomaž Vesel nastopa na raznih političnih srečanjih, na katerih kritizira delo sedanje vlade. To pomeni, da obe s strani Računskega sodišča RS selektivni in neceloviti reviziji predstavljata tveganje za kršenje načela objektivnosti, kar posledično lahko pomeni, da bodo ugotovitve prilagojene trenutni politični situaciji oziroma aktivnostim predsednika Računskega sodišča RS. To kaže tudi način komuniciranja Računskega sodišča, saj FURS na svoj dopis z dne 24. 12. 2021 s strani Računskega sodišča ni prejel odgovorov, je pa Računsko sodišče posredovalo odgovore časniku Finance.

Objavljamo tudi celotna dopisa direktorja FURS-a mag. Ivana Simiča in dopis direktorja UKOM-a mag. Uroša Urbanije.

Dokumenti so vam dostopni tukaj.

Avtor: UKOM