Na Razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021 in Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2020/2021 (na spletnih straneh študentskih domov) je možno oddati prošnjo za sprejem in podaljšanje najkasneje do 17. avgusta 2020 na spletnem portalu eVŠ.

Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport