V okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020 bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nabavilo 4.113.822,40 kilogramov prehrambenega blaga. V obliki prehrambenih paketov bosta omenjeno pomoč potrebnim razdelila Rdeči križ in Slovenska karitas.

Pristojno ministrstvo bo tako poskrbelo za nakup: 520.547,00 kg pšenične bele moke TIP 500, 374.279,51 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu), 246.151,16 kg brušenega dolgozrnatega riža, 2.018.942,00 l UVT mleka, standardiziranega polnega mleka s 3,5% mm, 503.425,00 l jedilnega rafiniranega sončničnega olja, 235.921,20 kg konzervirane zelenjave – fižol ter 214.556,62 kg konzervirane zelenjave – pelati. Skupna višina živil znaša 3.198.038,06 evrov. Od tega bo 85 odstotkov sredstev prispevala Evropska unija iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

Prehrambeno blago bo dostavljeno v treh fazah od katerih prva že poteka in sicer od 15. 1. 2019 do 28. 2. 2019, druga bo potekala med 1. 4. 2019 in 30. 4. 2019 ter zadnja tretja med 1. 9. 2019 in 30. 9. 2019. Razdeljevanje bo potekalo na več kot 370 razdelnih mestih zgoraj omenjenih organizacij. Pomoč se bo delila osebam, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah.

Za ogrožene osebe bosta obe partnerski organizaciji ministrstva med letom organizirali tudi različne aktivnosti socialnega vključevanja. Tako bosta za vse ukrepe prejeli v letu 2019 319.803,00 evrov, od katerih bo prav tako 85 odstotkov prispevala Evropska unija.

M.I.