Redna uskladitev pokojnin 3,2 odstotna, katere bodo upokojenci deležni pri izplačilu februarske pokojnine

Foto: pixabay.com

Člani sveta zavoda so na današnji seji sprejeli sklep o redni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, po katerem se bodo pokojnine in drugi prejemki uskladili za 3,2 odstotka. Uskladitev velja od 1. januarja 2020, izvedla pa se bo pri izplačilu za februar 2020.

Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

V sporočilu za javnost so na ZPIZ-u še zapisali, da se v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije.

Uskladitev pokojnin se v skladu s prvim odstavkom 106. člena ZPIZ-2 izvede pri izplačilu
pokojnin za mesec februar. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače,
izplačane za obdobje januar – december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto
plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta v primerjavi z
enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je
seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Tako izračunana uskladitev pokojnin ne more biti
nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin.

Vir: ZPIZ