Referendum o spremembi zakona o RTV

Foto: SDS

Veliko moč odločanja na RTV bi dobile nevladne organizacije (tiste, ki so podaljšek politične Levice), ki nimajo z RTV ničesar skupnega, medtem pa bi s spremembami zakona ukinili, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev, ki smo tudi tisti, ki prek prisilnega prispevka RTV financiramo.

Državni zbor je 14. 7. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Zakon je državni zbor obravnaval po nujnem postopku, ki je predpisan za sprejem zakona zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Civilna družba in vse institucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon, so bile iz postopka prav zaradi nujnosti sprejemanja popolnoma izločene.

O spremembi zakona o RTV je bilo doslej v medijih prelitega največ črnila. Nič čudnega, saj se dotika prav delovanja javne radiotelevizije. Bistvena sprememba, ki jo uvaja novela zakona je sprememba pri imenovanju članov programskega sveta. Levica želi spremeniti trenutno ureditev, v kateri imajo volivci vsake dve leti možnost (preko volitev) vplivati na sestavo programskega sveta. Politične stranke, ki se prebijejo v parlament imenujejo 21 od 29 predstavnikov, po novem predlogu pa bi politične stranke imenovale samo dva predstavnike, večino ostalih pa t. i. civilna družba, ki pa je v bistvu le podaljšek leve politike, ki bi na tak način zacementirala svoj vpliv na javni zavod. Trenutno zakonsko ureditev je sicer uvedla prva vlada Janeza Janše, nato pa se je o zakonu odločalo še na referendumu, ki ga je zakon prestal.

Kako lahko oddate podpis podpore referendumom?

  1.  Obrazec lahko podpišete osebno na Upravni enoti – seznam upravnih enot

Za podpis podpore referendumom potrebujete obrazce, ki so dosegljivi s klikom na povezavo:

PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20 in zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije. Več o Zakonu o Vladi Republike Slovenije

PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki. Več o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE – za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe. Več o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Kasneje na obrazcu s tiskanimi črkami izpolnite osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva ter stalno prebivališče). Obrazec morate nujno podpisati šele na upravni enoti / krajevnem uradu pred uradno osebo. V primeru, da obrazca ne podpišete pred uradno osebo, bo vaš podpis neveljaven. Ob podpisu potrebujete tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina). Predhodno naročanje na nobeni upravni enoti za ta namen ni potrebno.

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec jim nato pošljite po pošti na naslov

Slovenska demokratska stranka

Trstenjakova 8

1000 Ljubljana

ali pa ga pustite pri stojnici SDS pred upravno enoto oz. krajevnim uradom.

 

2. Podpišete lahko elektronsko preko e-Uprave

Za podpis podpore preko e-Uprave kliknite le na spodnje povezave, ki vas bodo pripeljale neposredno na stran za podpis referendumske pobude. Pogoj za podpis preko e-Uprave je digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).

PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20n zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije. Več o Zakonu o Vladi Republike Slovenije

PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki. Več o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE – za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe. Več o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

3. Prebivališče v tujini / volivci v bolnišnicah, DSO-jih in zavodih za invalidne osebe / bolni ter invalidi

Volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini brez digitalnega potrdila lahko svoj podpis oddate pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije.

Volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane ali zavodih za invalidne osebe brez digitalnega potrdila lahko referendumsko pobudo podpišete pri posebej za to pooblaščeni osebi organa oz. zavoda.

Bolni in invalidi, ki ne morete na upravno enoto in nimate digitalnega podpisa lahko zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočite po telefonu ali preko elektronske pošte ali navadne pošte. V zahtevi navedite svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno zglasiti pred upravnim organom. Uradna oseba vas bo obiskala na zahtevo, invalidnosti ali bolezni ne rabite dokazovati. Upravni organ vas bo po telefonu obvestil o obisku uradne osebe na vašem domu.

V Slovenski demokratski stranki se zahvaljujejo, če ste že oddali vaš podpis podpore, sicer pa vaš podpis podpore še vedno lahko oddate na stojnicah SDS pred upravnimi enotami širom po Sloveniji v času uradnih ur upravnih enot.

Vir: SDS in Facebook