Rekonstrukcija ceste od ZD Vojnik do križišča Hren

Foto: pixabay.com

Vojnik 29. november 2020 – Občina Vojnik je meseca julija pričela z rekonstrukcijo lokalne ceste na Keršovi ulici (od Zdravstvene postaje Vojnik do križišča Hren). Rekonstrukcija po izvedena v dolžini 380 m, v sklopu katere bodo poskrbeli za obnovo pohodne površine za pešce, dogradili bodo javno razsvetljavo in v celotni poskrbeli za obnovo konstrukcije vozišča.

V sklopu slednjega bodo poskrbeli za ureditev odvodnjavanja meteornih voda ceste s prečnimi in vzdolžnimi skloni ceste preko novih oziroma obstoječih požiralnikov, ki se odvodnjavajo v predvideno ustrezno dimenzionirano meteorno kanalizacijo, zamenjavo vodovodne cevi (star dotrajan vodovod iz litoželeznih cevi bo zamenjan z novimi cevmi iz duktilne litine), izgradnjo nove kabelske kanalizacije, TK-omrežja za Telemach, obnovo TK-omrežje za Telekom (kjer bo treba slediti navodilom operaterja Telekom) in plinovod (potrebno varovanje gradbenega posega v trasi plinovoda  in prestavitev plinovoda v območju umeščenih podzemnih zbiralnic za zbiranje odpadkov in varovanje območja kulturne dediščine (od ZP Vojnik do občinske stavbe)).

V začetni fazi rekonstrukcije Keršove ulice od Zdravstvene postaje Vojnik (kar zajema cestišče, vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijske vode in pločnik) do občinske  stavbe je bila na odseku vzporedno z Zdravstveno postajo v izkopu gradbenih del za vodovod odkrita kamnita struktura sestavljena iz večjih kamnitih blokov peščenjaka širine 0,90 m in dolžine približno 95 m. Ker spada področje v območje zaščitene kulturne dediščine, je bil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vseskozi prisoten na gradbišču z namenom nadzora in pregleda morebitnih arheoloških odkritij. Do sedaj so odkrili zgoraj navedeno kamnito strukturo, zato so bila gradbena dela večkrat prekinjena, da so lahko opravili svoje delo, npr. čiščenje in evidentiranje arheološke najdbe“, so zapisali na Občini Vojnik.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev in netočno evidentiranih globin starih vodovodnih cevi ter raznih komunalnih priključkov sosednjih blokov in stavb kot tudi na novo umeščanje podzemnih zbiralnic za zbiranje odpadkov, so se gradbena dela na tem projektu nekoliko zavlekla.

Izvajalec »rekonstrukcije Keršove ulice« je podjetje Tegar, d. o. o., ki je bilo izbrano po postopku javnega naroča in je ponudilo najnižjo ceno izvajanja gradbenih del. Vrednost po razpisu znaša 258.610,99 EUR.

M.I.