Rogaška Slatina: Dokončana gradnja nove ceste Tuncovec – Sveti Florijan

Foto: Rogaška Slatina

Dela v okviru celovite rekonstrukcije in dograditve cestne povezave med naselji Tuncovec in Sveti Florijan so zaključena. Zadnji dokončani odsek ceste je namenu predal župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in ob tem na kratko predstavil izvedeni projekt.

S predajo namenu še zadnjega, četrtega odseka celovite rekonstrukcije ceste Tuncovec – Florijan se zaključujejo dela na cesti, ki povezuje zunanjo obvoznico Rogaške Slatine s Krajevno skupnostjo Sveti Florijan. Skupna dolžina obnovljene in dograjene ceste v okviru celovite rekonstrukcije povezave znaša 2 kilometra.

V sklopu del zadnjega odseka Florijan je bila zgrajena nova cesta dolžine 540 metrov in širine 4,5 metra, ki vključno z muldami znaša 6 metrov. Čez potok Teršnica je bil zgrajen nov most dolžine 5,9 metrov, ob tem pa je bilo potrebno tudi znižati razlivno območje potoka. Z novo zgrajenim odsekom je zagotovljen  ugodnejši in varnejši naklonski potek ceste, saj je do sedaj obstoječa cesta vodila preko strmejše vzpetine, tik ob gospodarskih poslopjih, kar je bilo z vidika namembnosti, rabe in prometne varnosti neprimerno. Gradbena dela je izvajalo podjetje Gradnje Tadina iz Rogaške Slatine, končna vrednost izvedenih del skupaj s stroški projektne dokumentacije, nadzora in varnostnega načrta ter DDV znaša 680.000 EUR.

Vrednost izvedbe vseh štirih odsekov celovite rekonstrukcije znaša 1,7 mio EUR, od tega je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v letu 2020 za projekt prispevala 140.000 EUR.

Tako z rekonstrukcijami cest, ki so dotrajane, kot z gradnjo novih odsekov si prizadevajo zagotavljati varne cestne povezave po celotni Občini Rogaška Slatina, kar je pogoj za skladen razvoj vseh naselij.

Občina Rogaška Slatina