Občina je v fazi načrtovanja uspela z vlogo za soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki bo po izvedbi postal lastnik 5 stanovanjskih enot.

V pritličju in dveh nadstropjih novega večstanovanjskega objekta bo zagotovljenih 10 javnih najemnih stanovanj skupne stanovanjske površine 571 m2.

Gradnjo izvaja družba GES iz Celja, vrednost pogodbe znaša 830.000 EUR, objekt bo namenu in novim stanovalcem predan 2021.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo tako v letu 2021 imel na našem območju že 53 najemniških stanovanjskih enot, Občina Rogaška Slatina pa bo k obstoječim lastniškim 128 dodala novih pet enot, ki so na voljo občanom. Lastništvo najemniških stanovanj ne  vpliva na bodoče najemnike, kajti vsa nova stanovanja bodo v neprofitni najem oddana skladno s pravilnikom in javnim razpisom, ki ga izvede občina.

Vir: Občina Rogaška Slatina