Rogaška Slatina kmalu bogatejša za novo poslovno cono in s tem nova delovna mesta

Foto: Občina Rogaška Slatina

Rogaška Slatina 21. september 2020 – Občina Rogaška Slatina je sporočila, da se poslovna cona Negonje počasi zapolnjuje. Doslej so komunalno opremili 7 hektarjev zemljišč, na katerih je svoj prostor našlo več kot 20 poslovnih vsebin. Mesto je s tem pridobilo nova delovna mesta, z odprtjem območja Ratanska vas pa si obetajo še nova delovna mesta v mestu.

Občina trenutno za obrtno cono Ratanska vas pripravlja spremembo namenske rabe prostora, s katerimi bo omogočen sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta ter kasneje pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje prostora. Na novem območju si obetajo 15 novih delovnih mest.

M.I.