Rogaška Slatina: Nadgradnja sistema izposoje koles

Foto: Občina Rogaška Slatina

Ponovno je na voljo javni samopostrežni dostop do koles »Mobilno Obsotelje« v Občini Rogaška Slatina (Slatna kolesari) in v Občini Podčetrtek (Via Obsotelje). 

Skupno je v uporabi 30 navadnih in 12 električnih koles, ki jih je možno prevzeti in oddati na šestih postajah, treh v Občini Podčetrtek in treh v Občini Rogaška Slatina. V Občini Rogaška Slatina: Poslovni center Vrelec, Pegazova ploščad in Spar. V Občini Podčetrtek: TIC Podčetrtek, Terme Olimia – Breza in Aqualuna v Podčetrtku.

Kot do sedaj je registracija mogoča v prostorih Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina (TIC) na Zdraviliškem trgu 1 ali sedežu Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, Škofja Gora 1.

Novost letošnje sezone je možnost registracije preko mobilne aplikacije Mobiln.si, kjer si uporabnik ustvari uporabniški račun z izpolnitvijo obrazca z zahtevanimi podatki, za katere uporabnik jamči z e-plačilom. Spletna plačila so procesirana od strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

 

Občina Rogaška Slatina