Občina Rogaška Slatina je leta 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, v okviru katere je opredeljenih pet stebrov uspešne prihodnosti. Med temi je prvi steber »trajnostno načrtovanje mobilnosti,« drugi je »celovita promocija pešačenja.« Ne glede na podatek, da je v občini trenutno urejenih osem kilometrov urejenih pešpoti in površin, kjer je omogočena varna hoja, so v pripravi ali v teku številni novi projekti, s katerimi se bo urejenost površin za pešce še povečala.

 

Medtem ko so načrti za središče naselja Rogaška Slatina v zadnjem času deležni precejšnje pozornosti, in ko je na primer znano, da bodo načrtovane – od cestišča ločene kolesarske površine ob glavni cesti med Tekačevim in Podplatom lahko koristili tudi pešci, se veliko konkretnega že dogaja tudi v manj izpostavljenih delih občine, znotraj vseh treh krajevnih skupnosti.

 

V naselju Zagaj pod Bočem, ki je eno od dvanajstih naselij Krajevne skupnosti Kostrivnica, je v preteklih tednih potekala gradnja ob lokalni cesti iz smeri obvoznice. V razdalji dobrih 200 metrov je bila izvedena razširitev vozišča, daljša življenjska doba ceste je zagotovljena z ureditvijo odvodnjavanja. Najdragocenejša pridobitev se nanaša na izgradnjo pločnika širine 1,40 metra, enako pomembna je cestna razsvetljava ob pločniku in ob obstoječem avtobusnem postajališču. Vse navedeno ni le pridobitev za 186 prebivalcev, kolikor jih trenutno šteje naselje, pač pa za vse udeležence v prometu na vse bolj frekventni relaciji med obvoznico in Kostrivnico. Vrednost naložbe znaša 47.000 evrov, dela sta izvedli družbi Gradnje Tadina in ZGM.

Vir: Občina Rogaška Slatina