Rogaška Slatina: Obnova Pegazove ploščadi v teku

Foto: Občina Rogaška Slatina

Po vdrtju tal na delu Pegazove ploščadi dne 8.4.2021 so v občinskih strokovnih službah izvedli vse potrebne aktivnosti za sanacijo in povrnitev ploščadi v prvotno stanje in k temu pritegnili pristojne službe. Skulptura Pegaza, skupaj z betonskim podstavkom in stopnicami, je bila pravočasno odstranjena in bo skladiščena do konca investicije.

Območje je ustrezno zavarovano, popravljeni so infrastrukturni vodi v strugi potoka, ki so bili ob vdoru stropa poškodovani. Izbran je bil izvajalec sanacijskih del, ki bo z izvedbo gradbenih del pričel v začetku meseca maja. Zaključek vseh gradbenih je predviden v sredini meseca junija, po zaključku del bo ponovno postavljena tudi bronasta skulptura Pegaza, avtorja Vaska Četkovića.

V okviru sanacije bo potok ponovno prekrit z novimi montažnimi armirano – betonskimi ploščami, izvedena bo sanacija tlakov, stopnic pod Pegazom in betonskega nastavka za kip.

Sredstva za obnovo bodo zagotovljena iz proračunske postavka 23004 Proračunska rezerva.

Vir: Občina Rogaška Slatina

Uredništvo