Rogaška Slatina: Zaris kolesarskega pasu na delu Kidričeve ulice

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je pristopila k novi prometni ureditvi na delu Kidričeve ulice, to je od Pegazove ploščadi do krožnega križišča pri avtobusni postaji.

Glede na prostorske omejitve in prometno obremenitev omenjenega območja, bo na odseku ceste urejen obojestranski kolesarski pas. Takšna ureditev bo povečala predvsem prometno varnost kolesarjev ter služila kot ukrep umirjanja prometa na obravnavanem odseku ceste.

K izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev v prometu se je občina zavzela že v letu 2017, ko je sprejela celostno prometno strategijo občine Rogaška Slatina.

Spremembe na vozišču

Na obstoječem vozišču se bo obojestransko označilo kolesarski pas širine 1,00 meter. Kolesarski pas, namenjen enosmernemu prometu kolesarjev, bo zarisan ob desnem robu vozišča. Označen bo z novimi talnimi označbami, z neprekinjeno rdečo črto in prekinjeno belo črto ter piktogrami. Namenjen bo prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Na sredini vozišča ne bo več ločilne sredinske črte, saj bo širina vozišča za motorna vozila zožena na 4,0 metra.

Kako vozijo motorna vozila

Motorna vozila pri vožnji uporabljajo vozišče izven označenih kolesarskih pasov, lahko pa uporabijo tudi površine namenjene kolesarjem, vendar morajo upoštevati, da imajo na kolesarskem pasu prednost kolesarji. Vozniki motornih vozil morajo pri vožnji mimo kolesarjev upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa.

Kolesarji sodijo med bolj ranljive udeležence v prometu, zato voznike motornih vozil naprošajo, da so posebej skrbni in pozorni nanje. Pri vožnji mimo kolesarja je potrebno upoštevati pravila prednosti ter ob prehitevanju ustrezno in varno prilagoditi bočno varnostno razdaljo.

Foto: Občina Rogaška Slatina

 

Občina Rogaška Slatina