Romana Tomc: Sistem lastnih sredstev za večjo konkurenčnost EU po pandemiji

Foto: Romana Tomc

Ljubljana/Bruselj, 14. september 2020  – Evropske poslanke in poslanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju med drugim glasovali tudi o zakonodajnem mnenju glede sklepa o sistemu lastnih virov. S tem bo omogočeno nadaljevanje postopka za sprejem tega temeljnega predpisa, ki bo omogočil Komisiji, da na finančnih trgih zbere 750 milijard evrov za sklad za okrevanje. Po glasovanju v parlamentu bo imel Svet EU odprto pot za čimprejšnji sprejem sklepa o sistemu lastnih virov, ki ga bo potrebno nato v državah članicah EU tudi ratificirati. Ta dva koraka sta potrebna za začetek izvajanja načrta okrevanja.

Romana Tomc: “Evropska unija potrebuje zagonska sredstva za okrevanje po pandemiji COVID-19. Veseli me, da je prevladalo spoznanje, da moramo biti pri tem solidarni. EU se bo na tujih trgih zadolžila za 750 milijard evrov v imenu vseh držav članic, kar pomeni boljše pogoje za najem posojila. Proces odločanja pa je zapleten. Veliko odgovornost bodo imeli parlamenti posameznih držav, ki bodo morali predlog glede povečanja lastnih virov potrditi. Brez soglasja vseh lahko dogovor pade v vodo. Verjamem, da bo v državah prevladal razum in bo odločitev potrjena – čimprej, saj bo denar namenjen neposredno ljudem. Nove lastne vire prihodkov potrebujemo že leta 2021. Če želimo biti resni glede ublažitve pritiska na proračun držav članic, moramo vzpostaviti zavezujoč koledar za dodatna sredstva. Držati pa se moramo preprostega načela – lastna sredstva ne smejo preobremeniti državljanov in morajo prispevati k večji konkurenčnosti v EU.”

Dogovor o lastnih virih je sicer del širšega paketa, ki se nanaša na financiranje EU v naslednjih letih. Nov sklep o lastnih virih bo služil tudi kot pravna podlaga, ki bo omogočala izposojanje sredstev za financiranje instrumenta za okrevanje ‘Naslednja generacija EU’ na finančnih trgih.

Vir: ELS