S 1. aprilom bo povprečna družina v Občini Šentjur za oskrbo z vodo plačala okoli 4,5 evra več

Foto: pixabay.com

Občinski svetniki Občine Šentjur so na svoji 4. redni seji sprejeli spremembe, ki s prvim aprilom prinašajo višje cene vodooskrbe. Po novem bo tako povprečna družina imela za 4,5 evra višjo položnico za vodo.

S sprejetjem tega sklepa se bo cena spremenila za okoli 5414 odjemalcev, katere z vodo oskrbuje Javno komunalno podjetje Šentjur (JKP Šentjur). Svetniki so se za povišanje cen odločili, ker naj prišlo do razširitve vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, kar naj bi pripeljalo do višjih stroškov za vzdrževanje vodovodno/kanalizacijske infrastrukture.

Posledica podražitve z vodooskrbo naj bi bilo tudi dejstvo, da se omrežje iz leta v leto širi, potencialni odjemalci pa se na javni vodovod ne priklopijo ter raje ostanejo priklopljeni na lastne vire. Da je temu tako so po vsej verjetnosti krivi tudi visoki stroški priklopa na javni vodovod in vse višje cene odjema vode. Zato se število odjemalcev letno poveča za 1 do 2 %.

S 1. aprilom se bodo tako cene vodooskrbe za vse odjemalce, ki jih z vodo oskrbuje JKP Šentjur povečale za 0,2 evra po kubičnem metru za vodarino oziroma porabljeno vodo, za 0,84 evra na mesec za omrežnino ter 0,44 evra za omrežnino za odvajanje odpadnih vod, kar bo na mesečni ravni za povprečno družino znašalo 4,5 evra.

M.I.