Na spletni strani Energetike Celje je v teh dneh objavljeno obvestilo, v katerem družba vse odjemalce zemeljskega plina obvešča, da bodo s 1. oktobrom 2018 pričeli s spremenjeno oceno porabe zemeljskega plina. Sedaj bo družba oceno porabe izvajala na podlagi Metodologije za prognoziranje, ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Sama metodologija temelji na Uredbi Komisije EU pod št. 312/2014 in jo je pripravil operater prenosnega omrežja zemeljskega plina v Republiki Sloveniji in sicer družba Plinovodi d.o.o. . S tem se obeta nekaj novosti za same odjemalce. Tako se bo s 1. oktobrom odčitek, ki ga bo uporabnik sporočil, upošteval z datumom, ko je bil plinomer dejansko odčitan in je bilo stanje plinomera tudi sporočeno distributerju.

V kolikor datum odčitka ne bo zadnji dan v mesecu, bo distributer ocenil porabo od datuma sporočenega odčitka do zadnjega dne v mesecu. Po novem bodo na računu vedno zaračunane količine od prvega do zadnjega dne v mesecu. Za vse, ki bi želeli v zvezi z novim odčitavanjem porabe zemeljskega plina pridobiti več informacij, lahko le-te najdejo na http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-31-Metodologija-pripravljavca-prognoz-neuradno-precisceno-besedilo.pdf in na http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz/.

 

M.I.