S sprejetjem PKP 2 v Državnem zboru za občine na našem območju 4.980.135 evrov več sredstev iz naslova povprečnin

Foto: radio.ognjisce.si

Danes v Državnem zboru Republike Slovenije poslanci razpravljajo o predlogu PKP 2, ki predvideva tudi zvišanje povprečnin za občine. Zvišanje povprečnin za občine so sicer koalicijski partnerji zapisali že v koalicijski pogodbi. Od podpisa pogodbe do danes so se razmere v Sloveniji, Evropi in svetu močno spremenile in te so od občin zahtevale dodatna nepredvidljiva sredstva.

Zato je vlada pri pripravi PKP 2 upoštevala tudi te razmere in določila, da bodo občinam pomagali z zvišanjem povprečnin. Ob predstavitvi predloga za zvišanje je Janez Janša med drugim tudi dejal: “Se pravi z njim dvigamo tudi povprečnine za občine, ki so roko na srce v času te epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo, veliko stvari, ki so omogočile, da je življenje kolikor toliko potekalo normalno, kjer vseh teh omejitev, je rezultat dobrega delovanja lokalne samouprave oziroma pravilnih odločitev na občinskem nivoju. In se županom in vsem, ki so bili vključeni v to aktivnost v razmerah, s kakršnimi se prej nikoli še soočali, še enkrat iskreno zahvaljujem. Ta sredstva, ki jih bodo dobili s pomočjo višjih povprečnin niso sredstva za odpravljanje posledic korone, to so sredstva, ki jih občine potrebujejo za normalno življenje, dočim – bomo skušali v nadaljevanju – vse stroške, ki so občinam nastali zaradi spopada z epidemijo, v okviru danih realnih možnosti, seveda nasloviti posebej.

S sprejetjem PKP 2 se bo povprečnina občinam zvišala iz 589,11 evra – sprejela vlada Marjana Šarca na 623,96 evra, kar je pripravila nova vlada. Tako se bo povprečnina zvišala za 34.85 evra. Za občine na našem območju to pomeni, da bodo prejele 4.980.135 evrov več kot je bilo predvideno od vlade Marjana Šarca.

Največ sredstev bo z zvišanjem na našem območju prejela Mestna občina Celje in sicer 1.728,630 evrov več sredstev kot je bilo prvotno načrtovano, najmanj pa Občina Dobje in sicer 33.630 evrov več od prvotnih načrtov. V naslednjih dneh bomo tudi preverili kaj za občine pomeni takšno povečanje sredstev in pri reševanju kakšnih težav jim bodo ta pomagala.

M.I.