Janez Poklukar, minister za zdravje je odredil nujno izvedbo nadzora nad izplačili dodatkov zaradi epidemije. Za letos je potrebno v finančni načrt javnega zdravstvenega zavoda vključiti tudi ta nadzor ter posledično za ta namen načrtovati tudi finančna sredstva, je navedel v dopisu poslovodstvom zavodov, ki ga je pridobila STA.

Dejansko je potrebno po sprejetju finančnega načrta nadzor nad izplačili za leto 2020 in 2021 tudi izvesti ter o ugotovitvah obvestiti svet zavoda ter ministrstvo, je minister dodal v opisu, ki ga je predsednikom svetov in poslovodstvom zavodov poslal minulo sredo.

Poklukar je tudi v pogovoru za včerajšnje Delo povedal, da bodo glede na občutljivost zadeve in javnomnenjske izpostavljenosti to storili.

Delo je navedlo, da lahko revizijo izplačila dodatkov naročijo ustanove same, lahko jo izvede računsko sodišče, posamezne nadzore pa je že opravil in jih še opravlja inšpektorat za javni sektor. So pa do zdaj izplačila dodatkov po kolektivni pogodbi za javni sektor in zakonih o interventnih ukrepih, sprejetih za omejitev epidemije inšpektorji inšpektorata preverili pri 19 proračunskih uporabnikih.

Inšpektorat je med nadzori zasledil velike razlike znotraj posameznih delov javnega sektorja, od primerov, ko nihče ni bil upravičen do nobenega od dodatkov, do primerov, ko je bila do dodatkov upravičena večina zaposlenih.

Inšpektorji so še ugotovili, da so nadzorovani delodajalci večinoma izdali potrebne splošne in individualne akte, s katerimi so javnim uslužbencem določili višino izplačila. V mnogih primerih so izplačila zamujala, ker za to niso bila zagotovljena sredstva.

Vir: Demokracija

Uredništvo