Decembra je ob sprejetju PKP7 izpostavil minister Matej Tonin: “Pozabili nismo niti na prostovoljna gasilska društva. Zaradi izpada prihodkov v letu 2020 se jim zagotovi nadomestilo izpada sredstev za namene nakupa osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil.” Vlada je vsakemu Prostovoljnemu gasilskemu društvu v protikoronskih paketih namenila najmanj 2 tisoč evrov, nekaterim 4.500 evrov, zagotovili so sredstva za nabavo gasilske opreme, vlada je uredila tudi gasilska zavarovanja, poleg tega pa bodo še dodatno uredili položaj gasilcev.

Na tekoče račune prostovoljnih gasilskih društev so bila 12. marca nakazana sredstva, namenjena kritju izpada prihodkov prostovoljnih gasilskih društev v letu 2020, ki so nastala zaradi epidemije covid-19. Tako bodo lahko prostovoljna gasilska društva sredstva porabila za nakup osebne zaščitne opreme, nakup skupne zaščitne opreme, vzdrževanje ali nakupe gasilskih vozil, obnove in investicije v gasilskih domovih oziroma za kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju javne gasilske službe. Finančna sredstva so bila dodeljena z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 – PKP7. Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za obrambo zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob epidemiji covida-19 lokalnim skupnostim zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov. Ta sredstva so lokalne skupnosti lahko namenile tudi gasilskim društvom.

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Nova24TV

 

Uredništvo