S strani vlade sprejet predlog zakona, ki podaljšuje rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil za 2 meseca

Foto: pixabay.com

Na 5. dopisni seji je vlada danes določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Z njim želijo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe v času, ko se soočajo s posledicami epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zakona se podaljšujejo roki za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.

Zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 zakon določa ukrepe, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti, so predlog zakona obrazložili na Ministrstvu za finance. V ta namen vlada zamika roke za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020. Z zakonom se zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.

Drugi sklop rešitev, ki jih prinaša zakon, se nanaša na področje proračuna. Da bo lahko država zagotovila dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo vlada zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Poleg tega se na novo določa rok, v katerem mora vlada Državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna – to mora storiti najkasneje v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija.

Za nemoteno izvajanje ukrepov, vezanih na epidemijo, bo treba v zelo kratkih rokih zagotavljati zadosten obseg sredstev. Ker tega ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati, se vladi za obdobje trajanja epidemije daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega proračuna države.

M.I.