SDS: Zahteva za odreditev preiskovalne preiskave glede kanala C0

Foto: SDS

Skupina poslank in poslancev Slovenske demokratske stranke je včeraj s sopodpisi Nove Slovenije vložila zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije odredi parlamentarno preiskavo o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja.

Obstaja utemeljen sum, da pri projektu javnega povezovalnega kanala C0 prihaja do številnih nepravilnosti, kršitev zakonodaje in političnega vplivanja na izigravanje zakonodaje pri postopku za izdajo vodovarstvenega soglasja.

Nameravani projekt predstavlja poseg na vodovarstvenem območju, ki napaja zajetji pitne vode Šentvid in Kleče. Gre za vodonosnik, ki predstavlja pomemben vir pitne vode ne samo za prebivalce Mestne občine Ljubljane ampak širše. Kot je včeraj na novinarski konferenci poudarila poslanka Anja Bah Žibert, je pravica do pitne vode ustavno zaščitena. “Nihče v tej državi te nenadomestljive dobrine ne sme ogrožati. Gre za ekološko nasilje in ekološki kriminal, saj se ogroža pitna voda za več kot 300 tisoč prebivalcev.” 

Za nameravani poseg bi bilo potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Prav tako omenjeni projekt nima ocene požarne varnosti in potresne varnosti. Gradnja se nadaljuje, kljub temu da MOL nima vseh ustreznih dovoljenj za gradnjo. Z zlorabo moči prihaja tudi do incidentov, pri čemer lastnike zemljišč, ki opozarjajo na nezakonitosti pri gradnji, skušajo odstraniti z uporabo sile.

Koalicija se na poziv Slovenske demokratske stranke ni odzvala. “Računali smo, da bo prevladal razum, a objem z županom Jankovićem je očitno močnejši” je na novinarski konferenci dodala Anja Bah Žibert. V Slovenski demokratski stranki skupaj s poslanci Nove Slovenije menijo, da je nujno in potrebno, da se skliče parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab pri gradnji javnega povezovalnega kanala C0 zaradi suma, da so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nepravilno in nezakonito.

SOJ SDS