Se bodo lahko nekateri prebivalci Marija Gradca že letos priključili na kanalizacijsko omrežje?

Marija Gradec je območje za katerega se v Občini Laško že vrsto let zavedajo, da ga je potrebno infrastrukturno urediti in s tem zagotoviti ustrezne državne, regijske in lokalne povezave. Žal jim je, da ni prave cestne povezave Laškega in vzhodnega dela občine ter nenazadnje kozjanskega območja. Da je temu tako pripomore tudi neustrezen podvoz, ki nima ustrezne višine, širine in radija, prav tako pa ni sprejemljiv iz vidika poplavne varnosti.

Zaradi vsega naštetega je Občina Laško pričela že leta 2001 z resnejšimi prostorskimi umestitvami protipoplavnih ukrepov ter sprejela lokacijski načrt, ki zajema načrt od železniškega mostu v Laškem in hkrati rešuje marijagraški ovinek vse do potrebnih ukrepov na Savinji do Udmata. Ob prestavitvi marijagraškega ovinka za 60 metrov je država v letu 2012 uredila del protipoplavnih ureditev. Tako je postal tok reke bolj ugoden z vidika dinamike vod, kar se posledično odraža v znižanju visokih vod za 30 centimetrov.
Tunnel, Passage, Underpass, Bridge, Away
Občina Laško je v obdobju med leti od 2007 do 2015 vodila aktivnosti za prostorsko umestitev infrastrukture v prostor z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve Savinje Laško-Udmat. S tem ukrepom je bila podana zakonska podlaga za izgradnjo novih dveh mostov na reki Lahomnici, izgradnjo nove povezovalne ceste A med gostilno Bezgovšek ter prostorom proti javni poti proti Radomljam med železniško progo in reko Savinjo, izgradnjo novega podvoza proti Marija Gradcu pod železniško progo z vsemi ostalimi navezami infrastrukture ter nenazadnje za izgradnjo novega mostu preko reke Savinje v skupni dolžini 110 metrov z vmesno podporo na sipini reke.
S prihajajočimi lepšimi pomladnimi dnevi so izvajalci pričeli s pripravljalnimi deli za izgradnjo omenjene ceste A med reko Savinjo in železniško progo z mostom čez reko Lahomnico. Po prireditvi Pivo in cvetje bodo pričeli z gradnjo novega podvoza pod železniško progo pod levim tirom. Ob vseh predvidenih gradnjah že letos voznike opozarjajo, da bodo morali v letu 2019 upoštevati prenekatere obvoze, predvsem pa bodo morali biti strpni pri udeležbi v cestnem prometu. To bo posledica nadaljnje gradnje novega podvoza in to pod desnim tirom proge ter gradnja drugega mostu preko Lahomnice z vsemi ostalimi navezami in ureditvami na Marija Gradcu.
Na občini še zagotavljajo, da istočasno potekajo usklajevanja med Ministrstvom za infrastrukturo ter samo občino za podpis protokola o nadaljevanju aktivnosti za predvideno ureditev ceste skozi Marija Gradec z ostalimi urbanimi ureditvami za nemoteno delovanje kraja in prebivalcev Marija Grabna. Izgradnjo 3. mostu preko Savinje načrtujejo za leto 2019, saj so na občini v postopku ureditve katastrskih zadev in odkupa zemljišč. Bodo pa na občini storili vse, da bodo že v letošnjem letu pričeli z gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Marija Gradca.
M.I.