V članku “Nadgradnja železniškega postajališča Štore bo končana še letos “, objavljenem na celje.info lahko beremo, da v Štorah že dober mesec potekajo intenzivna dela na nadgradnji železniškega postajališča. Decembra letos bodo dela končana, prehod pri železniški postaji je zaprt za ves promet razen za pešce.

V začetku meseca junija je Direkcija RS za infrastrukturo pričela z nadgradnjo, le-ta bo zajemala gradnjo nove peronske infrastrukture, gradnjo podhoda z zavetiščem ter dvigali. Ukinjen bo tudi nivojski prehod na območju železniškega postajališča Štore. V neposredni bližini se bo v ta namen zgradilo izvennivojsko križanje za pešce, promet se bo preusmeril na nadvoz Lipa.

Izvedla se bo tudi v sklopu nadgradnje tudi prilagoditev signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih naprav. Peronska infrastruktura in dostopne poti bodo prilagojene funkcionalno oviranim ter invalidnim osebam.

Aprila letos je bila pogodba za izvedbo del v vrednosti 2.364.848,48 EUR z DDV z izbranima izvajalcema SŽ-ŽGP in Tegrad podpisana, dela naj bi bila zaključena predvidoma decembra v letošnjem letu.

Članek “Nadgradnja železniškega postajališča Štore bo končana še letos ” lahko najdete tukaj: https://www.celje.info/splosno/nadgradnja-zelezniskega-postajalisca-store-bo-koncana-se-letos-foto/