V članku “Ekološka katastrofa ali sosedska zavist ob jezeru?”, objavljenem na nt-rc.si lahko beremo, da je direktor družbe RTG Slivniško jezero Gregor Moser, ki je od konca julija tudi zastopnik Turističnega društva Vodni park Slivniško jezero prepričan, da se ob njegovem nedavno odprtem lokalu na omenjenem jezeru obeta ekološka katastrofa. Ekološka katastrofa bi se naj zgodila zaradi izpustov iz sanitarij sosednjega lokala Ramna katere lastnik je Luka Polenšek. Ti izpusti bi lahko po besedah Moserja imeli tudi posledice za zdravje kopalcev v jezeru. Nasprotno zatrjuje Polenšek, ki pravi, da so njegove sanitarije priklopljene na čistilno napravo, ki ima vsa dovoljenja in je ustrezno vzdrževana.

Pregled situacije naj bi že opravil medobčinski inšpektorat, na drug strani bi naj republiške inšpekcije prejele prijave glede Moserjevega lokala, ki pa svojih sanitarij nima.

Za omenjeni časopis je Moser povedal: » Podjetje RTG Slivniško jezero je že 23 let lastnik večine kmetijskih in gozdnih zemljišč ob jezeru, politika pa želi vse uničiti «. Samo lastništvo zemljišč trenutno presoja sodišče, saj je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS več kot 96 parcel želel prenesti, kar bi pomenilo vpis lastninske pravice v korist države.

Moserja je v zadnjem času pričel motiti izliv iz sanitarij iz tako imenovane Ramne plaže, ki bi se naj izlival v jarek oziroma manjši potok, ki se nahaja na njegovem zemljišču, voda iz potoka pa bi se naj nato izlivala v jezero. » Ob vročih dneh, ko je temperatura približno 30 stopinj Celzija, potok presahne, po njem se razlivajo črni madeži. To smrdi tako zelo, da moramo zapreti vrata našega lokala, čeprav se je ob koncu tedna sredi avgusta ob njem kopalo približno 350 ljudi, « je še dodal Moser. » Če bi čistilna naprav delovala ustrezno, bi iz nje morala priteči čista voda.«

V zadnjih dveh mesecih naj bi Gregor Moser uredil območje iz katerega je odstranil odplake, pokosil travo, uredil parkirna mesta, ki so na voljo vsem obiskovalcem jezera. V pogovoru za Novi tednik je še povedal, da se trudi za ljudi. Kljub vsemu je pomembno povedati, da njegov lokal nima urejenih sanitarij zato uporabljajo tiste s katerimi upravlja lokal Ramna.

Glede izliva iz sanitarij je Moser obvestil državne inšpekcije, medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki delujeta v občini Šentjur. Po njegovem bi moral slednji kopalce obvestiti o potencialni nevarnosti za obiskovalce jezera.  » Je kje kakšna tabla? Sam je na zemljišče ne smem postaviti. Je kdo opozoril ljudi? Morda naši natakarji, drugi pa ne,« je še dodal Moser.

Lokal, ki ga opravlja Gregor Moser svojih sanitarij naj ne bi imel, zato obiskovalci njegovega lokala obiskujejo sanitarije Ramna plaže. Ti naj bi bili po Moserjevo javni sanitariji in dodal, da le-teh sam v svojem lokalu nima kam postaviti. Kljub temu naj bi spomladi na lastne stroške poskrbel za ureditev lastne cevi.

Pregled naj bi po prijavi na tem območju opravila vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče mag. Nataša Kos. Njene ugotovitve so bile, da so omenjeni sanitarije priključene na malo čistilno napravo, ki redno deluje in se je nad njenim delovanjem izvajal redni nadzor. Kljub vsemu je preventivno naročila izredni pregled naprave in lastniku naročila izredno spraznitev naprave. » Odvod vode iz nje v odprt meteorni jarek je urejen v skladu z vodnim soglasjem, ki je bilo pridobljeno pri gradnji in v skladu z dovoljenjem, ki ga je izdala upravna enota ,« je še povedala vodja inšpektorata.

Na občini Šentjur so prepričani, da na Slivniškem jezeru ni razloga za strah za ekološko katastrofo.

Na občini Šentjur so za časopis povedali, da prijave preverjajo pristojne službe: » Glede na prve informacije po pregledih sklepamo, da je kakršenkoli preplah med občani in obiskovalci odveč. Je pa zadrževanje za zasebnih zemljiščih okoli jezera oziroma kopanje v jezeru, ki ni kopališče in ne sodi med kopalne vode, na lastno odgovornost. «

Fekalije iz čistilne naprave so po njihovih besedah speljano v skladu s vodnim soglasjem, ki ga je občina Šentjur pri gradnji parkirišča pridobila od Agencije Republike Slovenije za okolje. Prav tako pri nadzoru male čistilne naprave, ki ga je izvajalo Javno komunalno podjetje Šentjur, le-to ni zaznalo nobenih nepravilnosti.

Kljub vsemu je za oživitev Slivniškega jezera pomembna komunalna infrastruktura, vendar po besedah zaposlenih na občini Šentjur država v operativnem načrtu ureditve odvajanja in čiščenja komunalne vode na Slivniškem jezeru ne predvideva ureditve javne kanalizacije. Zato so na tem območju ureditev kanalizacije na občini izvedli na lastno pobudo, da bi zagotovili oživitev Slivniškega jezera. Za ta projekt je občina poskušala denar pridobiti že leta 2016 in 2017, a so bili pri tem neuspešni. Zato se zadeve na tem projektu trenutno še ne premikajo na bolje.

Članek “Ekološka katastrofa ali sosedska zavist ob jezeru?” lahko najdete tukaj: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/ekoloska-katastrofa-ali-sosedska-zavist-ob-jezeru/