Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na svoji spletni strani objavil določene spremembe za uporabnike elektronskih storitev, ki bodo le-tem olajšale poslovanje z zavodom.

Tako lahko po novem vsi uporabniki elektronskih storitev, ki so uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov zavodu sporočajo podatke o spremembi bivališča ali bančnega računa kar preko portala Moj eZPIZ. Nova storitev je sedaj uporabniku prijazna in uporabna. Uživalec zgoraj omenjenih pravic ter hkrati uporabnik računa Moj eZPIZ po novem lahko odda elektronsko vlogo na katero vpiše želeno spremembo podatkov nato vlogo elektronsko podpiše ter jo odda v sistem.

Na zavodu so še zapisali, da bodo takšne vloge obravnavali enakovredno vlogi, ki bi bila oddana osebno na zavodu ali posredovana na pošti.

M.I.