Sedaj boste lahko obveznosti do države in občine poravnali brez stroškov plačilnih storitev

Od 1. 3. 2018 boste lahko več kot petsto različnih obveznosti do države in občin plačali s plačilnimi karticami, ki bodo omogočale plačevanje brez stroškov plačilnih storitev. To vrsto plačila boste lahko izvedli na plačilnih mestih, ki so jih poimenovali UJPlačam. Na začetku bodo ta mesta dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji. Ministrstvo za finance obljublja, da bodo v primeru velikega zanimanja za ta način plačevanja storitev mrežo lokacij povečevali.

Ministrstvo za finance si z organi v svoji sestavi in ukrepi, povezanimi s plačevanjem dajatev prizadeva, da bi se izboljšalo poslovno okolje. Zaradi tega so že v lanskem letu plačilnim nalogom, ki jih kot prilogo k odločbi ali obračunu za odmero dajatev zavezanci prejmejo od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), uvedli QR kodo. Omenjena koda vsebuje vse podatke, ki so potrebni za plačilo in močno poenostavi plačevanje zavezancem, ki pri plačevanju uporabljajo aplikacije bank za mobilno bančništvo, ki omogoča foto plačilo.
Zaradi cenejšega načina plačevanja davčnih obveznosti za zavezance je bil spremenjen Zakon o davčnem postopku, ki sedaj zagotavlja pravne podlage za uvedbo storitev kartičnega plačevanja obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev za zavezance, ki jo bo zagotavljala Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Tako bo to vrsto plačila od 1. 3. 2018 Uprava Republike Slovenije za javna plačila na plačilnih mestih UJPlačam zagotovila, da boste v primeru plačila s karticami Mastercard, Maestro, Visa in Karanta oproščeni plačila stroškov plačilnih storitev. V to kategorijo spadajo stroški, ki jih zaračunajo banke na bančnih okencih, pri plačilu preko spletnih bank ali na poštnih okencih.
Russia Post Office Post Switch Post Office
Tako boste na teh točkah lahko vse obveznosti iz naslova dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različne takse, globe, davek na dodano vrednost in prispevke za socialno varnost, tako fizične osebe, kot pravne osebe in podjetja plačevali brez dodatnih nepotrebnih stroškov. Trenutno bo mogoče storitev uporabljati na naslednjih območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila: Koper, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Slovenska Bistrica in Žalec. Tri dodatne enote UJPlačam bodo na začetku tudi na enotah negotovinskih plačilnih mest Uprave Republike Slovenije za javna plačila in to v Celju, v Mariboru in v Novi Gorici.
Kot smo že omenili, v kolikor bo zanimanje za ta način plačila velik, bo Ministrstvo za finance povečalo število mest, ki bodo imele oznako UJPlačam in kjer bo mogoče poravnavati obveznosti tako do države kot do občin brez dodatnih stroškov. Opozoriti je potrebno, da na teh mestih ne bo mogoče plačevati drugih obveznosti kot so telefon, elektrika, komunala, oskrbnine v javnih zavodih in RTV prispevka ali drugače povedano vseh storitev, ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov in pravnih oseb.
 
M.I.