Šentjur: V novo leto 2021 z deli na krožišču pri OŠ Franja Malgaja s podhodom

Foto: spletna stran Občine Šentjur

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je danes sopodpisal pogodbo za izvedbo del Ureditve regionalne ceste Dole – Šentjur (od km2,050 do km 2,490) in ob tem izrazil veliko zadovoljstvo nad pričetkom izboljšave infrastrukture v samem mestu, za kar si je občina prizadeva dolga leta.

Gre za odsek državne ceste in tako se investicija izvaja pod okriljem Direkcije RS za infrastrukturo. V projektu je predvidena ureditev krožišča pri OŠ Franja Malgaja Šentjur, za katerega je Občina Šentjur izdelala in financirala vso potrebno dokumentacijo, tako kot tudi za že zaključeno krožišče pri Aspari ter za načrtovano krožišče pri Resevni. Spomnimo, da je občina že spomladi načrtovala javno predstavitev projekta, ki bo med drugim obsegal tudi ureditev podhoda za pešce, vendar zaradi prvega vala epidemije in posledičnih ukrepov to ni bilo mogoče. Zatem je Direkcija RS za infrastrukturo ponovila razpis za izvajalca del, kar je pričetek gradnje ponovno nekoliko odmaknilo. Po ponovljenem razpisu je sedaj uradno izbrano podjetje VOC Celje d.o.o., predvidoma pa se bodo dela pričela takoj ko bo možno, v letu 2021. Gre za zelo veliko investicijo, skupno vredno slabih 1 milijon 366 tisoč evrov, Občina Šentjur bo sofinancirala projekt s svojimi proračunskimi sredstvi v višini dobrih 381 tisoč evrov.

Dela izgradnje krožišča s podhodom pri OŠ Franja Malgaja Šentjur bodo zelo zahtevna, saj gre nedvomno za najbolj obremenjen cestni odsek v občini, na katerega se žal še vedno, kljub občinski umestitvi navezovalne ceste v prostor 2011, zliva ogromno tranzitnega in tovornega prometa iz avtoceste. Krožišče bo omogočilo vsaj večjo pretočnost, nedvomno pa veliko večjo varnost pešcev v prometu, sploh šolarjev iz bližnje OŠ Franja Malgaja.

Izvajalec del in Občina Šentjur bosta javnost, uporabnike, meščane ter vse občane pravočasno poskrbela za informiranje o spremenjenih prometnih režimih, ki bodo nujni za izvedbo del. Zato vse skupaj že vnaprej vljudno prosijo za razumevanje in pravočasne priprave na obdobje zapor na tem odseku.

Vir: Občina Šentjur