Občina Šentjur obvešča, da je na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanje župan mag. Marko Diaci sprejel sklep o določitvi izjem od zaprtja vrtcev. Izjema od zaprtja vrtcev zagotavlja delovanje v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. Nujno varstvo se od 18. januarja 2021 zagotavlja v Vrtcu Šentjur: v enotah Pešnica, Šentjur, Planina in Ponikva.

Starši morajo za uveljavljanje pravic do nujnega varstva predložiti potrdilo delodajalca, prav tako podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami.

Podrobnejše informacije in prijave se urejajo z Vrtcem Šentjur.

Vir: Občina Šentjur