Šentjurski atleti kmalu z boljšimi pogoji za trening

Foto: Občina Šentjur

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je v ponedeljek, 1. avgusta, podpisal pogodbo s predstavnikom na javnem razpisu izbranega podjetja Lesnina MD oprema d. d., Ljubljana, Matijo Čeponom, podpisal pogodbo za rekonstrukcijo atletske steze v Športnem parku Šentjur. Občina je za projekt uspešno pridobila sofinancerska sredstva Fundacije za šport.

Ob podpisu pogodbe je župan mag. Marko Diaci izpostavil pomen vlaganj v športno infrastrukturo; občina je v minulih letih obnavljala igrišča, energetsko sanirala večnamenski objekt v Športnem parku Šentjur, vključno s posodobitvijo notranjih prostorov, lani je bil prenovljen tudi bazenski kompleks. “Atletska steza je dotrajana in je zadnjo prenovo doživela v letu 2004, uporabljajo pa jo tako šola kot rekreativci, predvsem pa tudi domači atletski klub, ki niza odlične rezultate in uspešno vzgaja atletski podmladek, prireja odmevne atletske mitinge in druge športne dogodke. Investicija v “kraljico športa” je tako upravičena, poleg tega pa je občina uspela pridobiti tudi sredstva na razpisu Fundacije za šport,” je povedal župan.

Podpisa se je udeležil predstavnik in trener Atletskega kluba Asfalt Kovač Šentjur Vlado Artnak, ki je pozdravil investicijo, katera bo velik doprinos k uspešnemu delu atletskega kluba in izrazil pripravljenost na sodelovanje pri zagotovitvi čim bolj strokovne in optimalne prenove. Kot je zagotovil podpisnik Matija Čepon, ima njihovo podjetje številne reference iz najbolj zahtevnih projektov prenove športne infrastrukture ter napovedal sodelovanje z vsemi deležniki. Podpisa se je udeležil tudi predsednik sveta MS Šentjur Zdenko Horvat, ki je pozdravil novo pridobitev v športnem parku.

Občina Šentjur je na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih površin in šport v naravi v letih 2022 in 2023 pridobila sofinancerska sredstva v višini 40.186,00 evrov, celotna investicija rekonstrukcije atletske steze pa je vredna blizu 241.000 evrov (brez DDV).

V sklopu rekonstrukcije atletske steze v Športnem parku Šentjur je predvidena strojna odstranitev obstoječe ter dobava in polaganje nove sintetične prevleke za atletiko. Nova sintetična podlaga bo dvoplastna, vodoprepustna, odporna proti obrabi (pri uporabi šprintaric), odporna proti delovanju UV žarkov in elastična. Skupna debelina 13 do 15 mm. Ponovno bodo izrisane linije, urejen jašek z odrivno desko za skok v daljavo in jašek za skok s palico. Po potrebi se pred polaganjem nove sintetične prevleke izvede sanacija asfalta.

Dela bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje Lesnina MD oprema d. d., Ljubljana. Rok izvedbe del je predviden do 30. oktobra 2022.

Avtor: Občina Šentjur