Severna vezna cesta prestala tehnični prevzem, na MOC do konca meseca pričakujejo še uporabno dovoljenje

Foto: MOC

Celje, 7. november 2020 – Mestna občina Celje je v teh dneh zaključila gradnjo severne ceste v dolžini 500 metrov in to s pomočjo sredstev iz evropskega kohezijskega sklada. Nova dvopasovnica bo pomenila najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bo bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Občina je konec oktobra opravila tehnični prevzem, sedaj do konca meseca pričakujejo, da bodo prejeli uporabno dovoljenje, ko bi lahko cesto tudi predali namenu.

“S prometnega vidika je ta cesta za mesto izjemno pomembna, kakor tudi za novo stanovanjsko sosesko v Dečkovem naselju, kjer občina skupaj z družbo Nepremičnine Celje gradi šest večstanovanjskih objektov in garažno hišo. V novem stanovanjskem naselju bo svoj dom dobilo okoli 400 Celjanov, zato je dobra in urejena cestna infrastruktura – torej tudi nova severna vezna cesta –  na tem območju še kako pomembna.”, so v izjavi za javnost napisali v MOC.

S projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce je občina pričela lani v jesenskih mesecih. V sklopu projekta so zgradili tudi dve novi krožišči. Prvo krožišče povezuje severno vezno cesto s Cesto na Ostrožno, drugo pa je zgrajeno na križanju s Cesto v Lokrovec.

MOC s tem želi na tem območju umiriti promet in povečati njegovo pretočnost. V sklopu projekta je bilo poskrbljeno tudi za ureditev odvodnjavanja, plinovoda in telekomunikacijskega omrežja. Postavljena je bila tudi nova javna razsvetljava in urbana oprema. Z novima avtobusnima postajališčema bo celjska občina omogočili vzpostavitev mestnega potniškega prometa.

Dela je izvajalo podjetje VOC Celje, v naslednjem tednu pa MOC pričenja z zasadivijo 119 javorjev (Acer freemanii, »Autumn Blaze«), s tem bodo poskrbeli tudi za ozelenitev omenjenega območja.

Vrednost projekta Izgradnja severne vezne ceste z infrastrukturo za kolesarje in pešce  je bila nekaj več kot 17, milijona evrov. Celjska občina pričakuje, da bo do konca leta in v začetku prihodnjega od Ministrstva za infrastrukturo prejela okoli pol milijona evrov iz evropske kohezijske politike. Gre za sredstva iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije (slovenska udeležba). Ostali denar smo zagotovili v občinskih proračunih za obdobje 2018 –  2020.

“Na novo zgrajeno severno vezno cesto  smo navezali tudi most na Cesti v Lokrovec, ki smo ga sicer zgradili že lani. Pred tem je bil na tem mestu star in dotrajan most, ki je bil preozek in je stal prenizko nad vodotokom. Nov, sodoben most z obojestranskim pločnikom je protipoplavno ustrezen in višinsko prilagojen severni vezni cesti. Lokalnemu prometu osebnih vozil bo omogočal najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10.  Investicija je stala nekaj manj kot 264.000 evrov.”, so še dodali na MOC.

M.I.