Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo sklep ministrice prof. dr. Simone Kustec s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2020/2021.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ministrica prof. dr. Simona Kustec s sklepom dne 18. junija 2020 izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrala štiri predmete za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2020/2021.

Ti predmeti so: biologija, zgodovina, šport in tuji jezik.

S sklepom in prilogama, ki so jih objavili, je razvidno iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni šoli. Sklep in priloge lahko vidite tukaj.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport