Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v šolskem letu 2021/2022

Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo sklep, s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2021/2022.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministrice z dne 1. julija 2021 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2021/2022.

Ti predmeti so: geografija, kemija, tehnika in tehnologija ter tuji jezik.

S sklepom in prilogama, so jih objavili na njihovi spletni strani in so dosegljivi tukaj, je razvidno iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni šoli.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport