Simbio obvešča: Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2021

Foto: Simbio Strokovno usposobljena ekipa v premični zbiralnici bo poskrbela, da bo nevarno spravljeno na varno.

V ponedeljek, 6. septembra 2021, bo družba Simbio začela z jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija Nevarno na varno, ki občanom omogoča, da na priročen, brezplačen, predvsem pa ustrezen način poskrbijo za oddajo nevarnih odpadkov, bo trajala do vključno sobote, 2. oktobra 2021.

Stara zdravila, kozmetiko, uporabljeno jedilno olje, odslužena svetila, motorna olja, barve, lake, spreje, topila, termometre, pa tudi manjše električne aparate, bo možno oddati v posebno premično zbiralnico, ki bo imela postanke na 91 zbirnih točkah v celjski regiji. Kje in kdaj bo, pa je navedeno v letakih, ki so jih vsa gospodinjstva prejela po pošti s položnicami, objavljeni pa so tudi na spletnem mestu družbe (https://www.simbio.si/cache/documents/5416ba7c8cc2a42b463cd6cf/letak_odvoz_nevarnih_odpadkov_2021_September_w.pdf)

Vir: Simbio