Simbio obvešča: V Medlogu in Škofji vasi prve ulične zbiralnice za odpadno jedilno olje

Foto: Simbio

Družba za ravnanje z odpadki Simbio je postavila prve ulične zbiralnice odpadnega rastlinskega jedilnega olja v Mestni občini Celje. Zbiralnice rumene barve stojijo na štirih ekoloških otokih v krajevnih skupnostih Medlog in Škofja vas. Proti koncu tega tedna bodo delavci Simbia začeli z razdeljevanjem posebnih namenskih posod za zbiranja jedilnega olja gospodinjstvom v teh krajevnih skupnostih.

Ulični zbiralnici jedilnega olja v KS Medlog:
a) sedež KS Medlog (Babno 3a) in
b) vhod na Letni bazen Celje.

Ulični zbiralnici jedilnega olja v KS Škofja vas:
a) transformatorska postaja Tumova (pri hišni št. Mariborska c. 187)
b) gasilski dom Škofja vas.

S postopnim nameščanjem bodo nadaljevali tudi v drugih krajevnih skupnostih in mestnih četrteh Mestne občine Celje. Uporabniki bodo poleg letakov z navodili prejeli namenske posode za zbiranje odpadnega olja, ki bodo v pomoč pri ločevanju in zbiranju. Odpadno rastlinsko jedilno olje je namreč prepovedano mešati z ostalimi odpadki ali ga odvajati v kanalizacijo in greznice.

Kljub rumenim uličnim zbiralnikom lahko občani še vedno odpadno jedilno olje oddajo v zbirne centre ali v času akcij zbiranja nevarnih odpadkov na terenu.

”Verjamemo, da bomo skupaj z občani poskrbeli, da bo ta rumeni odpadek postal zelena rešitev. V Celju v času akcij zbiranja nevarnih odpadkov na terenu zberemo okoli 1400 litrov odpadnega jedilnega olja, v vseh 12 občinah pa okoli 5700 litrov. To je zelo malo ob dejstvu, da ga po podatkih SURS-a vsak prebivalec Slovenije v povprečju na leto porabi od 5 do 10 litrov. Večina ga konča v kanalizaciji in povzroča škodo, namesto da bi ga izrabili kot energent. Iz litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 % biodizla, preostanek pa je glicerin, ki je prav tako uporabna surovina. Verjamem, da bodo zbiralnice, ki so bliže ljudem, pripomogle k temu, da bo več olja zbrano na okolju prijazen način in da bodo občani pozitivno sprejeli noviteto,« je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio.

V Simbiu načrtujejo, da bodo ostale KS in MČ  v Celju opremili z uličnimi zbiralniki (teh je skupaj 35) do konca maja 2023.  

Simbio