Simbio opozarja, da je odlaganje odpadkov zunaj zabojnikov strogo prepovedano in celo kaznivo

Foto: Simbio, d.o.o.
Odlaganje odpadkov izven zabojnikov je prepovedano. V podjetju Simbio, d.o.o. v zadnjih mesecih opažajo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v zabojnike na ekoloških otokih in tudi na drugih skupnih zbirnih mestih. Največ kršitev opažajo pri zabojnikih, kjer se poleg le-teh nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz. Plastična embalaža, papir in karton ljudje namesto v zabojnike odloženijo poleg njih, po tleh se tako kopičijo razni odpadki.

Ob tem v podjetju opozarjajo, da je obveznost vseh občanov dosledno ločevanje svojih odpadkov in jih odlaganje v ustrezne zabojnike. Zabojniki na odjemnih mestih pred objektom so TRIJE:
1. rumen za plastično in kovinsko embalažo,
2. rjav za biološke odpadke (oziroma kompostnik) ter
3. zelen za mešane komunalne odpadke.

Steklo in papir je potrebno nesti do ekološkega otoka.

Nevarne, kosovne odpadke (pohištvo, likalniki, pralni stroji …), zeleni odrez ipd. naj ljudje peljejo v zbirni center. ZBIRNI CENTER.

Kadar ne veste, kam spada posamezni odpadek, si pomagajte z e-abecednikom odpadkov na www.simbio.si ali Navodili za ločevanje.

Uredništvo