Škodo nastalo zaradi podiranja dreves v nekdanji drevesnici Medlog bo ocenil sodni izvedenec

Z Mestne občine Celje smo prejeli dopis v katerem navajajo, da je v zadnjih dneh prišlo do neljubih dogodkov, ko je gospa Irena Ašič, ki se zavzema za ohranitev drevesnega parka v nekdanji drevesnici v Medlogu za nekatere medije podala svojo izjavo. Gospa Ašič po njihovih navedbah izjavlja, da je najemnik z nedavnim posekom nekaterih dreves in grmovnic povzročil nepopravljivo škodo, ki bi jo naj sama ocenila na okoli 100.000 evrov. Na Mestni občini Celje zatrjujejo, da so takšne laične ocene neresne, zavajajoče in popolnoma izkrivljajo dejansko stanje v nekdanji drevesnici. Ker lahko po njihovem realno oceno o škodi poda sodni izvedenec, so se za najem le-tega tudi odločili.

Hkrati so nam na Mestni občini Celje obrazložili, da najemnik zelo obžaluje svoje dejanje. Zemljišče mu je bilo namreč oddano v najem z namenom košnje trave in tako so na Mestni občini mnenja, da njegovo dejanje ni bilo zlonamerno in da verjetno vsebine pogodbe ni dobro razumel. Kljub temu so zakupno pogodbo z najemnikom v trenutku tudi odpovedali.

Sama drevesnica je bila nekoč last Vrtnarstva Celje, sedaj pa bi po besedah Mestne občine Celje želela gospa Ašič s svojimi somišljeniki na tem mestu urediti učno pot. Vendar se je po stečaju podjetja to območje zaraslo in je onemogočalo same sprehode. Hkrati na Mestni občini Celje zatrjujejo, da gre tukaj za poplavno območje na katerem namerava Ministrstvo za okolje in prostor zgraditi začasen protipoplaven nasip. Gre namreč za zelo pomemben projekt, ki bi občankam in občanom zagotovil večjo varnost pred poplavami. Na Mestni občini Celje si želijo, da bi ministrstvo, ki je hkrati tudi investitor, lahko pričelo s čim prejšnjim delom, zato si po svojih najboljših močeh prizadevajo, da bi v last Mestne občine Celje pridobili zemljišča, za katera sedanji lastniki ministrstvu ne želijo podeliti služnostne pravice. Sama služnostna pravica je nujno potrebna za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj. Ker se Mestna občina Celje spopada s pomanjkanjem denarja so se odločili, da bi z lastniki poskušali izvesti zamenjavo zemljišča. Tako so družbi CEP, d.o.o. že ponudili nadomestno zemljišče ob dvorcu Lanovž.

Orchard Apple Tree Tree Meadow Morgenstimm

Družba CEP, d.o.o. je namreč pred tremi leti kupila propadajoči dvorec Lanovž in ga pod nadzorom celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v celoti prenovila. Na Mestni občini Celje so prepričani, da bi pod nadzorom varuhov kulturne dediščine obnovili tudi parkovne površine, ki so jih pripravljeni zamenjati za zemljišča v Medlogu. Po trenutno veljavnem prostorskem načrtu je namreč v parku ob Lanovžu prepovedana kakršnakoli gradnja in zato na Mestni občini Celje zagotavljajo, da so kakršnikoli namigi o tem, da bi družba CEP d.o.o. v nadaljevanju želela spremeniti namembnost parka neutemeljeni.

Po njihovih besedah tudi ne držijo trditve, da bi bila takšna menjava zemljišč za Mestno občino Celje »škodljiva«. Škodljiv bi lahko bil samo neresen pristop k zagotavljanju večje poplavne varnosti na Špici. Izgradnja takšnega protipoplavnega nasipa je po njihovem nujna, saj je potrebno zagotoviti večjo poplavno varnost, kar nenazadnje od njih zahtevajo tudi občanke in občani. Za konec so zatrdili, da so s svojimi ukrepi že večkrat dokazali, da je skrb za zelene površine pri njih visoko na seznamu nalog, ki jim posvečajo posebno pozornost.

 

M.I.