Škofijska Karitas Celje v letu za plačilo položnic namenila 93.141,40 evrov in s tem pomagala 2.203 osebam

Foto: radio-ognjišče.si

Leta 2018 je v akcijah Škofijske Karitas Celje sodelovalo 1.518 oseb in to v 77-ih župnijah celjske škofije. S svojim delom so se trudili čim bolj pomagati vsem ubogim, ki se soočajo z različnimi težkimi preizkušnjami. Pri svojem delu so ugotovili, da so najbolj ranljive osebe starejši z nizkimi pokojninami in posamezniki, večinoma samski moški, mlajši od 65 let, ki se v takšnem položaju največkrat znajdejo zaradi invalidnosti, bolezni ali težavami z duševnim zdravjem. Takšni ljudje težko dobijo tudi zaposlitev in si tako težko uredijo družino ali trdno partnersko zvezo.

Vse pogosteje se v težkih stiskah znajdejo tudi družine ali posamezniki, ki imajo sicer redne osebne dohodke, a ti vse prepogosto ne dosežejo za pokritje vseh stroškov. Ugotavljajo tudi, da se stiske poglobijo ob začetku šolskega leta in na vrhuncu kurilne sezone. Sodelavci Škofijske Karitas Celje pri svojem delu srečujejo tudi veliko prosilcev, ki so dolgotrajno brezposelni in se zaradi tega srečujejo z čustvenimi in duševnimi napetostmi. Zaradi tega se med takšnimi ljudmi pojavljajo tudi različne bolezni ali težje oblike težav v duševnem zdravju.

V organizaciji so še posebej ponosni na 89.186 ur prostovoljnega dela, na realiziranih 350-ih letovanj otrok iz socialno šibkih družin. V letu 2018 so s šolskimi potrebščinami pomagali 1.998 otrokom, razdelili so tudi 467.804 kg za živali. V program socialnega vključevanja je bilo v delo vključenih 248 oseb, ki so opravile 10.875 ur dela, opravili so 229 izposoj medicinsko-tehničnih pripomočkov. Zelo so ponosni tudi, da so z donacijo RTA agencije in zavoda Celeia, z mestnimi boni v višini 22.300 evrov obdarili 762 oseb, pomoč pri plačilu položnic so nudili 2.203 osebam in za to namenili 93.141,40 evrov ter opravili 13.064 obiskov pri 4.389 starejših osebah na domu, v bolnišnici ali v domu starejših.

Zgoraj niso navedene vse aktivnosti, ki so jih izvedli v letu 2018 ampak le nekaj izmed njih. Glavna naloga organizacije ostaja, da v duhu Evangelija gojijo solidarnost in pravičnost. Z vero, prežeto z upanjem in živeto v ljubezni, želijo ljudem okoli sebe prinašati veselje, tudi takrat, ko jim življenje razloge zanj poruši.

M.I.