Skupaj z Javnim komunalnim podjetjem Slovenske Konjice zmanjšajmo porabo naravnih virov

23. marca praznujemo dan voda in le-tega bodo v Javnem komunalnem podjetju SlovenskeKonjice obeležili s prireditvijo, ki so jo poimenovali »Zelena predavanja ob dnevu vode«. Program se bo pričel ob 17. uri v dvorani Konjičanka.

In zakaj so se v Javnem komunalnem podjetju Slovenske Konjice odločili organizirati to prireditev? Ker se še kako dobro zavedajo, da kar naredimo danes, vpliva na naš jutri ter da lahko z manjšimi spremembami v svojem življenju občutno zmanjšamo porabo naravnih virov. Če svoj življenjski stil in navade spremenimo tako, da posnemamo naravo, da kar nam le-ta, da ji mi vrnemo, lahko ohranjamo naš planet. S tem ohranjamo vodo, zemljo, zrak ter zdravje ljudi in živali. S to prireditvijo želijo doseči, da bi ljudje postali odgovorni, etični, pravični in trajnostno naravnani potrošniki.
Bees, Drink, Water, Nature, Macro
Vse prisotne bo na začetku nagovoril mag. Franc Dover, direktor Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice. Nato bosta s programom nadaljevali Majda in Katja Tratnik, ki skrbita za ekološki zeliščni vrt Majnika v Žičah. Na opuščeni kmetiji v Brezju pri Poljčanah so z družino v lanskem letu kupili zapuščeno kmetijo, kjer so nasadili 1,5 ha lešnikov. Obe se namreč zavedata, da samo zdrava hrana lahko nahrani tako človeško telo, dušo in duha ter mu omogoči, da lahko uresniči sebe kot človeka.
Vsi prisotni bodo lahko v nadaljevanju prisluhnili Iztoku Šajtegelu, ki je direktor podjetja EM Tehnologija d.o.o., ki se od leta 2007 ukvarja s proizvodnjo ekoloških mikrobioloških preparatov za področje celotne agronomije. Tako v njihovem podjetju rešujejo težave z gnojevko, čiščenjem odpadnih vod v malih in velikih čistilnih napravah ter z grezničnimi odplakami. Ukvarjajo se tudi z industrijskim kompostiranjem, vrtnim kompostiranjem ter fermentacijo organskih odpadkov v gospodinjstvu. Potem se bo predstavila Karolina Črešnar, ki je aktivna članica Društva Zarja in bo predstavila delo pridnih rok, ki pridelajo lokalno hrano.
 
Za konec bo predstavljen program Občina na poti k nič odpadkom. Občina Slovenske Konjice je namreč osma občina v Sloveniji na poti do družbe brez odpadkov, a se hkrati zavedajo, da lahko to dosežejo le s sodelovanjem vsakega posameznika. Vse prisotne bodo seznanili, da lahko s tem ukrepom pričnemo sami doma s preprostimi razmisleki o tem, kaj potrebujemo, kako to kupimo, popravimo ali si izmenjamo.

Vstop na prireditev je prost, zato vsi, ki bi želeli pričeti s spremembami svojega življenjskega sloga ali le-tega še izboljšati, ste vljudno vabljeni, da se dne 23. 3. 2018 udeležite prireditve v Slovenskih Konjicah.

 
M.I.