Sledi v Sloveniji rez “popkovine” korupcije v zdravstvu? Vlada ustanovila Urada za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme

Foto: Pixabay.com

V zadnjih letih se je v Sloveniji izkazalo, da javna naročila v slovenskem zdravstvenem sistemu predstavljajo veliko “rak rano”. Ena od posledic preteklih praks je tudi, da so poslanci v tem mandatu sprejeli novelo Zakona o javnem naročanju, ki predvideva, da bo nad javnimi naročili v zdravstvu “bdel” Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, ki bo pristojen za pripravo cen medicinskega materiala, ki bodo primerljive z evropskim trgom.

Tako je vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Urad Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme bo zagotavljal z vidika nabav v zdravstvu informacijsko, organizacijsko, strokovno in drugo pomoč vladi s posebnim ciljem doseganja primerljivih in optimalnih cen pri javnem naročanju.

Gre za urad najširšega in strateškega pomena pri zagotavljanju vzdržnosti javne porabe in zmanjševanja proračunskih izdatkov ter transparentnosti in ustrezne primerljivosti nabav, ki je nujna za učinkovito porabo javnih sredstev. Hkrati bo ustanovitev urada zagotovila hitrejše približevanje tržnih in zdravih konkurenčnih praks v Republik Sloveniji standardom v primerljivih državah Evropske unije.

Avtor: Vlada Republike Slovenije