Danes sta slovenski zunanji minister dr. Anže Logar in ameriški državni sekretar Michael Pompeo podpisala skupno izjavo Slovenije in ZDA o varnosti omrežij 5G.

Slovenija in ZDA se strinjata, da vzpostavitev dinamičnega in odpornega ekosistema 5G terja temeljito oceno dobaviteljev in dobavnih verig ter dosledno upoštevanje načel vladavine prava, varnostnega okolja, etičnih praks in skladnosti dobaviteljev z varnostnimi standardi in najboljšimi praksami.

Izjava dokazuje, kako velik pomen državi pripisujeta izpolnitvi zavez, ki so jih decembra 2019 v Londonski deklaraciji zveze Nato sprejeli vodje držav in vlad zavezniških držav in se zavzeli za zagotavljanje varnosti medsebojnih komunikacij, tudi tehnologije 5G, ki morajo temeljiti na varnih in odpornih sistemih. Podpis skupne izjave je tudi v skladu s trenutnimi prizadevanji v okviru Evropske unije.

Današnji podpis je potrditev slovenskih prizadevanj za okrepitev kibernetske varnosti države v zadnjih letih. Kibernetska varnost je poudarjena v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti (2019), omenjena pa je tudi v januarja 2020 objavljeni Beli knjigi o obrambi. Poteka tudi zaključna faza vključevanja Slovenije v Natov center odličnosti za kibernetsko obrambo v Talinu.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve