Slovenija je dodatno izdala 10-letno obveznico v višini 250 mio EUR

Foto: pixabay.com

V sredo, 8. septembra 2021, je Republika Slovenija dodatno izdala 10-letno obveznico RS86, s kuponsko obrestno mero 0,0%, ki zapade 12. februarja 2031, v višini 250 mio evrov in tako povečala njeno nominalno vrednost izdaje na 2 mrd evrov.

Malo pred 9. uro zjutraj tega dne je Republika Slovenija objavila namero o dodatni izdaji 10-letne obveznice RS86 znotraj istega dneva. Knjiga naročil se je odprla istočasno z objavo cenovne usmeritve v območju MS+8 bt. Vlagatelji so pokazali močan interes in knjiga naročil je presegla 1 milijardo evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje); tako je Republika Slovenija lahko ob 11.25 spremenila cenovno usmeritev na območje MS+6 bt. Ko je ob 13.15 knjiga naročil presegla 1,25 milijarde evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje), je bil določen cenovni razmik pri MS+5 bt za 250 milijonov evrov izdaje. Knjiga naročil se je zaprla ob 13.30.

Cena dodatne izdaje obveznice se je določila ob 15:47, in sicer 5 bazičnih točk (bt) nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS), z donosnostjo do dospelosti 0,044%, ki je enaka razmiku 41,6 bt nad nemško obveznico DBR 0% 15/08/31.

Kljub razmeram zaradi COVID-19, so bile tržne razmere ugodne in Republika Slovenija je v torek, 31. avgusta 2021, ob 16.50 najavila javno ponudbo za odkup obveznic v kombinaciji z izdajo evrske obveznice. V tej ponudbi je Republika Slovenija lastnikom obveznic ponudila odkup obveznic RS73, ki zapadejo marca 2022, in obveznic RS83, ki zapadejo marca 2023. Odkup je potekal v obliki prilagojene nizozemske avkcije, kjer lastniki obveznic podajo svoje ponudbe s količino in donosom, pri čemer je bil najvišji donos za obe obveznici omejen na -0,70%.

V sredo, 8. septembra 2021, ob 11.17 je Republika Slovenija objavila izid in ceno javnega odkupa obveznic, ki bo financirano iz dodatne izdaje obveznic. Za obveznice z zapadlostjo marca 2022 (RS73) je bil znesek sprejetih ponudb 11,257 milijona evrov po ceni 101,553%. Za obveznice z zapadlostjo marca 2023 (RS83) je bil znesek sprejetih ponudb 86,848 milijona evrov po ceni 101.587 %.

Transakcijo je vodila skupina bank Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank (B&D), HSBC and J.P. Morgan.

Geografska  in institucionalna porazdelitev vlagateljev je sledeča:

Podatki za dodatno izdajo RS86

Geografska porazdelitev:

37%     Ostala Evropa

18%     Velika Britanija in Irska

13%     Nemčija/Avstrija

11%      Beneluks

9%       Amerika in ostali

8%       Skandinavija

2%       Slovenija

1%       Francija

1%       Italija

 

Institucionalna porazdelitev:

69%     Upravljavci skladov, zavarovalnice, pokojninski skladi

17%     Banke

8%       Uradne institucije

6%       Ostali

Ministrstvo za finance