Republika Slovenija je oddala formalno vlogo za finančno podporo v okviru instrumenta SURE, ki je zasnovan za pomoč pri zaščiti delovnih mest in delavcev, ki jih je prizadela pandemija bolezni Covid-19. Instrument SURE bo zagotavljal finančno pomoč v obliki posojil Evropske unije državam članicam pod ugodnimi pogoji v skupni vrednosti do 100 milijard evrov. S temi posojili bodo države članice lažje obravnavale nenadna povečanja javnofinančnih odhodkov za ohranjanje delovnih mest. Instrument SURE je določen v Uredbi Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE) po izbruhu Covid-19.

Republika Slovenija je v vlogi navedla ukrepe čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa, temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov za samozaposlene ter druge ukrepe, ki ohranjajo delovna mesta, v skupni višini 1,1 milijarde evrov. Višina ter drugi pogoji posojila Evropske unije se bodo določili v procesu odobritve.

Evropska komisija si bo sredstva za financiranje posojil državam članicam izposodila na dolžniških kapitalskih trgih z izdajo obveznic. Tako pridobljeni dolžniški viri bodo državam članicam na voljo pod skoraj enakimi pogoji, kot je znašala zadolžitev Evropske komisije za posamezno tranšo posojila. Glede na trenutne tržne razmere se v okviru instrumenta SURE Evropska komisija lahko ugodneje zadolžuje na dolžniških kapitalskih trgih v primerjavi z Republiko Slovenijo. Razlika v strošku zadolževanja se je v zadnjem obdobju sicer izrazito znižala, saj investitorji vidijo Republiko Slovenijo v skupini stabilnih in zaupanja vrednih držav evro območja. Poleg tega črpanje instrumenta v okviru SURE znižuje potrebe po zadolževanju za financiranje državnega proračuna v prihodnje z drugimi instrumenti financiranja.

Vir: Direktorat za zakladništvo, Ministrstvo za finance, Služba za fiskalno in ekonomsko politiko