Sloveniji na voljo 5,2 milijarde evrov za ključna pomembna področja razvoja

Foto: pixabay.com

Bruselj, 10. februar 2021 – Evropski poslanci so včeraj na plenarnem zasedanju razpravljali o Skladu za oživitev in odpornost (RRF), ki bo v prihodnjih letih zagotovil 672,5 milijarde evrov posojil in nepovratnih sredstev za podporo reformam in naložbam držav članic.

Evropa želi s tem zagotoviti obsežno finančno podporo za javne naložbe in reforme, da bi ublažil gospodarske in socialne posledice pandemije v državah članicah in naredil gospodarstva EU bolj trajnostna. Romana Tomc je povedala: “Področje uporabe RRF bo strukturirano okoli šestih stebrov, ki zaznamujejo ukrepe na prednostnih področjih delovanja EU. Okvirni razrez, kako naj bi sredstva vlagali, je vnaprej določen, vendar morajo države ohraniti možnost, da vlagajo denar na tista področja, ki so ključnega pomena za njihov razvoj.”

V Skladu za oživitev in odpornost bo za Slovenijo na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov posojil. Države za pridobitev sredstev potrebujejo nacionalni načrt za oživitev gospodarstva. Slovenija se tako osredotoča na pet ključnih področij, ki so: trajnostni in zeleni prehod, podporno okolje za podjetja, digitalizacija, izobraževanje ter turizem in kultura. Romana Tomc, ki je tudi članica vladne skupine za pripravo protikoronske zakonodaje je povedala, da bodo sredstva, o katerih danes glasuje Evropski parlament rešila evropsko gospodarstvo: “V Sloveniji smo v preteklih letih zamudili pri številnih reformah, od trga dela, zdravstva, pokojnin, debirokratizacije države. Zdaj imamo priložnost, da tudi s pomočjo evropskih sredstev nadoknadimo zamujeno.”

Ob tem je potrebno poudariti, da bodo sredstva na voljo državam članicam, ki so zavezane spoštovanju pravne države in temeljnih vrednot Evropske unije. V kolikor se posamezna država ne bo držala pravil bo morala sredstva vrniti. Denarna sredstva bodo na voljo tri leta, države pa lahko pri tem za izvajanje svoje načrta zaprosijo za 13 % predplačila. “Tako Evropska komisija kot tudi Evropski parlament bosta skrbno nadzirala porabo sredstev iz RRF, kar je zelo pomembno. Ta sredstva nikakor ne smejo biti porabljena nenamensko in za krpanje lukenj v državnih proračunih. Slovenska vlada pripravlja v sodelovanju z Evropsko komisijo in vsemi ostalimi deležniki nacionalni načrt, ki ga bo posredovala v skladu z zahtevami do konca aprila 2021”, je še opozorila Romana Tomc.

Vir: ELS