Države članice Evropske unije imajo na voljo dodatna finančna sredstva, ki pomagajo pri izpeljavi njihovih programov in politik. Sredstva so namenjena razvojnim projektom, zagonu gospodarstva, krepitvi inovacij, tehnološkemu razvoju in drugim projektom. Sloveniji ta sredstva zaradi visoke javne porabe v preteklih letih in visokih obresti zadolževanja predstavljajo edina razvojna sredstva, a je bilo koriščenje le-teh v preteklih letih zelo slabo. Zaskrbljujoča je bila tudi neaktivnost pristojnih na tem področju.

Pretekli petek je omenjeno problematiko obravnaval tudi Odbor za zadeve Evropske unije  Državnega zbora Republike Slovenije. Razprave se je udeležila tudi evropska poslanka Romana Tomc, ki je ob tem povedala: »Koriščenje sredstev s strani Slovenije je slabo, na podlagi podatkov Evropske komisije lahko sklepamo, da bo ostalo nekoriščenih približno dve milijardi evrov. To pomeni približno 5 let državnega proračuna za otroške dodatke, 2 leti državnih vplačil v pokojninsko blagajno. Dejstvo je, da smo pri koriščenju evropskega denarja precej neiznajdljivi in da si pogosto sami po nepotrebnem otežimo črpanje zaradi prevelike birokracije.«

Dosedanja finančna perspektiva, ki je namenjena za obdobje 2014-2020 se praktično bliža koncu in kot je  bilo konec preteklega leta moč zaznati naj bi Slovenija zaradi neaktivnosti in zaostankov veliko evropskega denarja izgubila. Vlada se je ob tem aktivirala in do konca leta 2018 to preprečila, Služba vlade za razvoj in kohezijo pa je pripravila nov akcijski načrt, s katerim se bo črpanje evropskega denarja pospešilo. »Vlada se je kot razlog za zamude izgovarjala na sistemske težave. Vendar za vsako težavo stoji odgovorna oseba. Te ljudi je potrebno poiskati in jih nadomestiti s strokovnim kadrom, tudi ljudmi, ki imajo izkušnje iz gospodarstva,« je na to temo povedala Tomčeva.

Za konec je še Tomčeva dodala: »Pomembni projekti niso tisti iz danes na jutri. Odločiti se moramo, kateri so res pomembni za Slovenijo in ti morajo presegati trajanje ene vlade. Za to pa bo potrebno širše družbeno soglasje, ne glede na vlado, ki jo trenutno imamo.«

M.I.