Slovenijo čaka še veliko dela na področju uskladitve ponudbe in povpraševanja na trgu dela

Foto: pixabay.com

V Evropskem parlamentu je v sklopu plenarnega zasedanja v ponedeljek, 22. 10. 2018 potekala predstavitev poročila o zaposlovalnih in socialnih politikah v državah članicah. Samo poročilo izpostavlja dva pomembna izziva, s katerima se sooča večina evropskih držav, to sta segmentacija trgov dela in dolgotrajna brezposelnost.

Zaradi tega je v svoji predstavitvi evropska poslanka Romana Tomc izpostavila: »Čeprav smo lahko razmeroma zadovoljni z zmanjšanjem brezposelnosti mladih, pred nami ostaja še en zelo velik izziv na trgu dela. To je, kako uskladiti ponudbo in povpraševanje. Tehnološki napredek, digitalizacija in globalizacija postavljajo pred nas popolnoma nova pričakovanja glede usposobljenosti zaposlenih. Tem izobraževalni sistemi še ne sledijo dovolj hitro. Sledenje razvoju pomeni tudi drugačne pravno formalne oblike delovnih razmerij in prilagoditev sistema socialne varnosti tem novim oblikam.«

Prihodnost evropskih socialnih sistemov je močno povezana tudi z naraščajočo mobilnostjo delovne sile. Zaradi tega v Evropskem parlamentu pospešeno potekajo usklajevanja o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki odpirajo vprašanja socialnih pravic v primeru različnih mobilnosti oziroma v primeru napotenih, obmejnih, poslanih in mobilnih delavcev. Evropska poslanka obljublja, da nastajajoča zakonodaja Evropejcem prinaša neposredne in pomembne spremembe.

M.I.