Slovenska vojska bo zaradi COVID-19 s svojimi zdravstvenimi zmogljivostmi podprla delovanje zdravstvenega sistema

Avtor: Slovenska vojska

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji sprejela odločitev, da Slovenska vojska, zaradi hitrega porasta števila hospitaliziranih zaradi COVID-19, s svojimi zdravstvenimi zmogljivostmi podpre delovanje zdravstvenega sistema. Slovenska vojska se bo s svojimi zdravstvenimi zmogljivostmi, s katerimi razpolaga, vključila v zdravstveni sistem in pomagala pri zdravljenju in negi pacientov.

Republika Slovenija se sooča s hitrim porastom števila hospitaliziranih zaradi COVID-19, kar pomembno vpliva na obremenitve zdravstvenih delavcev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, še posebej v bolnišnicah. Pri slednjih se Ministrstvo za zdravje sooča s pomanjkanjem ustrezno usposobljenega kadra za zdravljenje in nego pacientov.

Na osnovi izvedene analize razpoložljivih virov in izkazanih potreb Ministrstva za zdravje bo Slovenska vojska zagotovila pomoč javnim zdravstvenim zavodom pri zdravljenju in negi pacientov, z aktiviranjem zmogljivosti vojaške zdravstvene enote, ki ima ustrezno usposobljen zdravstveni kader. Slovenska vojska bo vzpostavila 4 skupine za pomoč, v vsaki skupini bo do 5 oseb in sicer: diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik, zdravstveni tehnik, vojaški bolničar ter dva bojna reševalca. Tako strukturo Slovenska vojska lahko zagotavlja na dolgi rok ob pogoju, da so skupine razporejene skupaj po zdravstvenih ustanovah.

Ministrstvo za obrambo