Slovenske Konjice: Obnova ceste Tepanje – Žiče

Foto: Občina Slovenske Konjice

V petek se je pričela obnova ceste R3-686, odsek 1278 Tepanje-Žiče  v dožini 900 metrov. Vrednost obnove, ki jo izvaja Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo znaša 448.733 €,  Občina Slovenske Konjice pa bo sofinancirala slabih 12 %.

Z novo tehnologijo gradnje, kjer se bo namesto klasične rekonstrukcije vozišča uporabila tehnologija reciklaže, se bo bistveno skrajšal čas gradnje. Predviden zaključek del je v mesecu avgustu.

Zaradi možnih zastojev, udeležence v prometu prosijo za razumevanje.

Občina Slovenske Konjice