Občina Slovenske Konjice obvešča, da je bila dne 23. 3. 2021 podpisana pogodba za rekonstrukcijo javne poti JP 884 981 Odsek Nova vas nad AC. Rekonstrukcija ceste predstavlja investicijska vzdrževalna dela na javni poti  in sicer ureditev voziščne konstrukcije ceste z asfaltiranjem  in odvodnjavanja ceste. Gradbena dela bo opravilo podjetje VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Vrednost projekta je 45.000 EUR z DDV.

Dela bodo potekala v mesecu aprilu in maju.Zaradi gradbišča bo promet na cesti delno oviran, prosimo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Vir: Občina Slovenske Konjice

Uredništvo