V občini Slovenske Konjice  bodo obnovili vozišče na regionalni cesti Tepanje – Žiče, uredili hodnik za pešce in dva prehoda za pešce z ustrezno razsvetljavo obeh prehodov. Projekt sofinancirata Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Slovenske Konjice.

Ob tej cesti poteka šolska pot, zato je prenova še toliko bolj potrebna. Skupna vrednost vseh del znaša 570.537,21 evrov brez DDV. Občina bo odkupila potrebne nepremičnine, da bo lahko do obnove 900 metrov dolge ceste prišlo. Izvedbena dela bo koordiniralo Ministrstvo, stalni nadzor nad izvajanjem del pa Direkcija RS za infrastrukturo.

S tem bo poskrbljeno še za eno ključnih obnov cest in zagotavljanje varnosti za njihove občane, so še zapisali na Občini Slovenske Konjice.

 

Vir: Občina Slovenske Konjice