Slovenske Konjice: Prenova ceste Verpete – Sojek

Foto: Občina Slovenske Konjice

Župan Darko Ratajc je v začetku avgusta podpisal gradbeno pogodbo za prenovo lokalne ceste Verpete–Sojek v dolžini 480 metrov, med km 4,320 in 4,800. Gradbena dela so se zaradi trenutnih razmer pričela nekoliko kasneje, zato se bo tudi rok dokončanja del zamaknil, sporočajo iz Občine Slovenske Konjice.

Dela, ki bodo zajemala prenovo voziščne konstrukcije z odvodnjavanjem in prometno ureditvijo, so se konec septembra začela. Trenutno potekajo dela v nadgradnji spodnjega ustroja ceste, zaradi tega pa je cesta za čas gradnje popolnoma zaprta.

Vrednost pogodbenih del znaša slabih 126.000 EUR. Sredstva za investicijska dela na cesti je v celoti zagotovila Občina Slovenske Konjice iz občinskega proračuna. Izvajalec je Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc s.p,.

Vir: Občina Slovenske Konjice